DDD (digitaal doorstroomdossier)

Het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) is een belangrijk onderdeel om ervoor te zorgen dat de overstap naar het mbo efficiënt verloopt door uniforme en complete dossieroverdracht van iedere student. In dit dossier staan namelijk alle relevante gegevens van en over de leerling. Dankzij het DDD wordt de overstap makkelijker, sneller en effectiever. Scholen ontvangen door de uniformiteit in het dossier een dezelfde set aan gegevens. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker beoordelen of de leerling geschikt is voor het profiel waar hij of zij zich voor heeft aangemeld.

Ik heb vragen over het DDD | Ik wil inloggen

Het DDD in 3 delen

Het Digitaal Doorstroomdossier bestaat uit 3 verschillende delen die ingevuld dienen te worden. Namelijk:

  • Deel 1: informatie over de leerling
    Het eerste gedeelte dient ingevuld te worden door de leerling zelf. Hierin staan persoonlijke gegevens, de schoolloopbaan, stage- of werkervaring en hoe hij of zij zich voorbereid heeft op de opleidingskeuze. Heeft de scholier extra ondersteuning nodig bij het volgen van onderwijs? Ook dit wordt in het DDD ingevuld.
  • Deel 2: advies van de mentor/zorgcoördinator
    De mentor of de zorgcoördinator maakt het dossier compleet met een advies over de keuze van de leerling.
  • Deel 3: akkoordverklaring scholier
    Als het dossier volledig is ingevuld, vult de scholier een akkoordverklaring in. Vervolgens kan het DDD doorgestuurd worden naar het mbo.

Het ingevulde DDD is zeer belangrijk voor mbo’s: het is hét handvat voor de intakeprocedure en een eventuele plaatsing van de scholier. Het kan tevens dienen als aanmelding.

Vragen over het DDD?
Neemt contact op

Het DDD geeft mbo direct online inzicht

Doordat in het DDD alle gegevens gevraagd worden die voor het mbo van belang zijn, kan zij een goede en kwalitatieve informatieoverdracht organiseren rondom de aanmelding. Alle gegevensuitwisseling verloopt digitaal, dus er zijn diverse koppelingen naar wens in te richten met het studentinformatiesysteem of DMS van het mbo. Op die manier draagt het DDD bij aan een optimale informatiestroom in het proces rondom aanmelding en intake.

Meer weten over het DDD

Heb je een vraag over het Digitaal Doorstroomdossier? Neem dan gerust contact met ons op. Gebruikers en scholieren kunnen inloggen via de inlogpagina.