De “landelijke voorziening” en Intergrip VO-MBO

In de wet ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd. Deze wet verplicht scholen, instellingen en gemeenten tot het uitwisselen van een aantal in de wet beschreven gegevens.

Uitgangspunten landelijke voorziening

Met ingang van 1 april 2019 is er een landelijke voorziening gepland die moet zorgen voor de routering van gegevens van mbo-instellingen naar vo-scholen en gemeenten. Enkele uitgangspunten:

  • Centrale opslag van gegevens zal zoveel als mogelijk worden beperkt;
  • Uitwisseling van gegevens vindt plaats op basis van berichtenverkeer;
  • Er wordt een “lichte” voorziening gemaakt met een beperkte gegevensset. Nb. in de wet zijn hiervoor de volgende gegevens opgenomen:
    • BSN
    • BRIN (vo en mbo)
    • Status

 De informatie hierover kunt u lezen in het wetsartikel 8.0.3. “Te verstrekken gegevens bij aanmelding; terugmelding gegevens”.

Berichtenverkeer

De gegevens zullen rechtsreeks vanuit de administratiesystemen van het mbo met die van het vo en de gemeente worden uitgewisseld. Hoe dit hierin wordt gepresenteerd, is aan de diverse administratiesystemen zelf.

De projectgroep die de implementatie van de landelijke voorziening begeleidt, heeft ter illustratie de volgende schematische weergave gepubliceerd:

 

schema-landelijke-voorziening

 

Intergrip VO-MBO in verhouding tot de landelijke voorziening

Anders dan de nieuwe landelijke voorziening is Intergrip – technisch gezien – een op zichzelf staand systeem met gegevensopslag.

In het systeem wordt een uitgebreide set aan gegevens over de aanmeldingen van de leerlingen op het mbo centraal verzameld, geïntegreerd en verspreid.

In aanvulling op de mbo-aanmeldingen worden ook alle leerlingen gevolgd die een ander vervolg kiezen, zoals het vmbo (andere leerweg of zittenblijvers), havo, particulier onderwijs of bijvoorbeeld routes waar een vrijstelling van leerplicht/RMC voor nodig is.

Verder is Intergrip uitgebouwd met diverse functionaliteiten zoals onder andere signalering, monitoring, rapportage, dossieropbouw (DDD), loopbaanoriëntatie en terugkoppeling van schoolloopbaan. Deze onderdelen maken geen deel uit van de landelijke voorziening.

Schematisch ziet dit er – in verhouding tot de landelijke voorziening – als volgt uit:

 

afbeelding-landelijke-voorziening-en-intergrip

Intergrip vormt hiermee een verbindend platform voor het onderwijs, gemeente en de leerling zelf. Met een landelijke blik en een regionale focus.

Voldoet uw regio met Intergrip aan de wettelijke plicht?

De gegevens die de wet voorschrijft zijn een onderdeel van de totale gegevensset die via Intergrip tussen de partijen worden uitgewisseld. De wet verplicht niet tot het gebruik van een bepaald systeem. Aangezien de gegevens – zoals in de wet beschreven – met behulp van Intergrip worden uitgewisseld voldoen de scholen, instellingen en gemeenten op dit punt aan de wet.

Aandachtspunt is dat bij het voldoen aan de wet in uw regio het bereik van Intergrip niet geheel Nederland is (zie oranje deel landkaart voor de deelnemende regio’s). Verder richt de wet zich op alle leerlingen die zich vanuit het vo, vso, pro en vavo aanmelden bij het mbo. Wellicht zijn daarvoor momenteel nog niet alle scholen in uw regio verbonden.

De gegevensuitwisseling in de nieuwe landelijke voorziening wordt op een andere manier ook via Intergrip gedeeld. Hoe deze dubbele informatievoorziening in de praktijk door het vo, mbo en gemeente het beste kan gaan worden ingezet, zal voor iedere onderwijsinstelling en gemeente zelf nader te bepalen zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Thomas Stam (t.stam@intergrip.nl | 06 – 55 89 34 13 | 0318 – 86 00 52).