Alle LOB-wensen in één systeem

De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling en uitvoer van LOB-projecten (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) een enorme vlucht genomen. Ter ondersteuning van deze LOB-projecten in het voortgezet onderwijs zet Intergrip verschillende systemen in. Een van de volgende systemen wordt wellicht ook in uw regio ingezet: Oriëntatiedagen, Meelopen, oriëntatie voor Basis Beroepsleerlingen en Voorlichtingsdag beroepsonderwijs.

Ieder LOB-systeem van Intergrip heeft unieke functionaliteiten en richt zich op een bepaalde doelgroep of op een bepaald doel, maar er is ook overlap te vinden tussen de systemen. Met het oog op het groeiend aantal gebruikers en de flexibiliteit binnen een regio zijn we volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw LOB-systeem; LOB.

LOB is in de eerste plaats een samenvoeging van vier bestaande, hierboven genoemde, LOB-systemen. Het uitgangspunt is om te voldoen aan de huidige en met name toekomstige LOB-wensen binnen het voortgezet onderwijs. Om hier zo goed mogelijk aan te kunnen voldoen en om draagvlak voor LOB te vinden, hebben we diverse stakeholders betrokken bij het uitdenken en ontwikkelen van het systeem.

Onze doelstelling is om op 1 februari 2016 het systeem klaar te hebben voor een pilot met één of meerdere regio’s. Hierna zal er doorontwikkeld en gefinetuned worden om LOB vanaf het schooljaar 2016/2017 in gebruik te kunnen nemen.