GRIP Doorstroom VO

Regie op VSV’ers (voortijdig schoolverlaters) vraagt om regionale sturing met alle betrokken partijen. Hoe organiseert u dat in uw regio, met alle tientallen of soms wel honderden betrokkenen in de regio? U wilt voorkomen dat op diverse plaatsen informatie opgehaald moet worden. Informatie rondom de overstap moet actueel, volledig en beschikbaar zijn voor iedereen op zijn eigen niveau. Dit is waar GRIP Doorstroom uniek in is.

Met GRIP Doorstroom VO heeft u grip op de overstap van vo naar mbo:

Samenwerken in één sluitend regionaal systeem
Uitgebreide mbo-aanmeldinformatie
100 % van de uitstroom in beeld, ook jongeren die niet naar het mbo gaan (havo, buitenland, zittenblijven, zorginstelling, etc.)
Veilig uitwisselen van risicojongeren met leerplicht
Overzichtelijke regionale rapportages
Eenvoudig interventies vastleggen en delen met betrokkenen
Toegang voor overstapcoaches of doorstroombegeleiders
Ondersteuning van regionale acties zoals overstaptafels

 Alle gegevens worden met zorg verwerkt conform wet- en regelgeving. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de privacygevoeligheid van de leerlinggegevens. Om die reden werkt Intergrip momenteel aan het behalen van ISO 27001 certificering in 2019.

Meer weten over deze oplossing?

Vraag geheel vrijblijvend een demo aan of neem contact met ons op.

Demo aanvragen