GRIP Doorstroomvoor RMC-Regio's

Regie op VSV’ers (voortijdig schoolverlaters) vraagt om regionale sturing met alle betrokken partijen. Hoe organiseert u dat in uw regio, met alle tientallen of soms wel honderden betrokkenen in de regio? U wilt voorkomen dat op diverse plaatsen informatie opgehaald moet worden. Informatie rondom de overstap moet actueel, volledig en beschikbaar zijn voor iedereen op zijn eigen niveau.

Dit is waar GRIP Doorstroom uniek in is. Met GRIP Doorstroom houdt u regie op VSV op het vo én mbo. En werken leerlingen, vo-instellingen en mbo-instellingen samen aan een soepele overstap van vo naar mbo en van mbo naar mbo.
 

Binnen GRIP Doorstroom bieden we diverse modules die u grip geven op de overstap:

 GRIP Doorstroom VO

Samenwerken in één sluitend regionaal systeem
Veilig uitwisselen van risicojongeren
100% van de uitstroom in beeld en overzichtelijke regionale rapportages

Meer informatie
 

GRIP Doorstroom MBO

Regionaal sturen op de overstap mbo-mbo
Samenwerken met één regionale aanpak tussen mbo en rmc
Inzicht in uitvallende studenten en potentiële VSV'ers

Meer informatie
 

GRIP Doorstroom Dossier

Compleet doorstroomdossier van leerlingen met alle regionaal afgesproken informatie die u nodig heeft
Flexibele informatie-overdracht op het juiste moment
Optimale sturing op de regionale overdracht met voortgangsrapportages

Meer informatie
 

GRIP Doorstroom Monitor

Inzicht in het uitschrijf- en switchgedrag van uw uitgestroomde leerlingen
Recente cijfers beschikbaar - één cohort later
Uitschrijf- en switch cijfers per vmbo-locatie en mbo-sector

Meer informatie
 


 

Alle gegevens worden met zorg verwerkt conform wet- en regelgeving. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de privacygevoeligheid van de leerlinggegevens. Om die reden werkt Intergrip momenteel aan het behalen van ISO 27001 certificering in 2019.

Meer weten over de mogelijkheden van GRIP Doorstroom?

Vraag geheel vrijblijvend een demo aan of neem contact met ons op.

Demo aanvragen