GRIP JIKP

Hoe organiseert u in uw regio een sluitend netwerk voor Jongeren in een Kwetsbare Positie? Dit vraagt om nauwe samenwerking met alle partijen, aangevuld met actuele gegevensbronnen. Speciaal hiervoor heeft Intergrip in samenwerking met het werkveld een regionale module ontwikkeld.

Onze modules helpen u bij de uitvoering van uw belangrijkste kerntaken als RMC-regio:

Een sluitende registratie van alle jongeren 16 tot 23 (of waar nodig tot 27 jaar) zonder startkwalificatie
Zicht op de benodigde begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op het terugleiden naar school of werk
Het hulpmiddel om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te coördineren en dit netwerk te onderhouden

Voor uw regio levert dit daarnaast diverse voordelen:

De samenwerking tussen gemeenten en scholen wordt eenvoudiger
Uitwisseling van ‘lijstjes’ in de regio wordt vervangen door een up-to-date systeem
Dossieroverdracht van jongeren is regionaal ook in te richten naar wens
Veilige en verantwoorde uitwisseling van gegevens

Alle gegevens worden met zorg verwerkt conform wet- en regelgeving. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de privacygevoeligheid van de leerlinggegevens. Om die reden werkt Intergrip momenteel aan het behalen van ISO 27001 certificering in 2019.

Meer weten over bovengenoemde oplossingen?

Vraag geheel vrijblijvend een demo aan of neem contact met ons op.

Demo aanvragen