GRIP LOB

Begrippen als een “doorlopende leerlijn” en een “persoonlijk loopbaandossier” zijn op dit moment actueler dan ooit. Vanuit het ministerie van OCW is het dan ook voor mbo-scholen verplicht hierop in te spelen. Intergrip heeft een gebruiksvriendelijke digitale omgeving om een LOB-portfolio op te bouwen.

De voordelen van LOB van Intergrip:

Een gebruiksvriendelijk systeem
Efficiënter plannen van activiteiten voor vo-leerlingen
Loopbaandossier toevoegen aan het Digitale Doorstroomdossier
Versterkt regionale samenwerking

GRIP LOB biedt u, afhankelijk van uw persoonlijke wensen en behoeften, de volgende LOB-onderdelen aan in online omgeving:

Oriëntatiemomenten

Steeds meer MBO’s maken gebruik van onze mogelijkheid om oriëntatiemomenten efficiënt én eenvoudig te organiseren.
Het mbo levert het aanbod aan, de leerlingen kunnen zich vervolgens inschrijven. Per oriëntatiemoment wordt een presentielijst bijgehouden. Na het oriëntatiemoment op het MBO kunnen de presentielijsten digitaal worden verwerkt. De VO-scholen krijgen automatisch terugkoppeling. In het proces zijn er verschillende pushberichten naar de leerling, de decaan op het VO en het MBO.
Naast een tool om de samenwerking tussen VO’s en het MBO te versterken is het ook een interessant middel om leerlingen in vroeg stadium al kennis te laten maken met jouw MBO.

Kortom: Geen excel lijstjes meer en veel administratieve rompslomp, maar een gebruiksvriendelijk systeem die alle betrokken partijen op de juiste momenten op de hoogte stelt!

 

LOB-Dossier (incl. opdrachten & gesprekken)

Hierbij heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze LOB-leerlijnen en een LOB-opdrachtenbank. Daarnaast kunt u met een eenvoudig te gebruiken tool uw eigen opdrachten aanmaken en toewijzen aan uw leerlingen.
Naast de reguliere LOB-opdrachten kunt u met deze oplossing verschillende kwalitatieve testen aanbieden aan uw leerlingen, zoals een mbo-intaketest, beroepskeuzetest of een persoonlijkheidstest.

Eenvoudig gesprekken plannen, vastleggen en inzien met uw leerlingen in één omgeving? Via ons systeem kunt u dit zeer eenvoudig doen. Eerst plant u een gesprek met de leerling. Deze krijgt vervolgens een mail en kan automatisch starten met een voorbereidingsopdracht. Tijdens het gesprek kan de mentor aantekeningen maken. Na het gesprek legt u deze digitaal vast en vervolgens kunnen de leerlingen én docenten op elk moment het gesprek inzien.

De leerling kan een samenvattend loopbaandossier maken vanuit zijn LOB-portfolio dat digitaal overgedragen kan worden naar de vervolgopleiding of als pdf-export worden opgeslagen en gedeeld.

 

Meer weten over de mogelijkheden van onze LOB-oplossingen?

Vraag geheel vrijblijvend een demo aan of neem contact met ons op.

Demo aanvragen