Zoek Jouw Loopbaan

Een persoonlijk Loopbaandossier maakt leerling uniek!
Begrippen als een “doorlopende leerlijn” en een “persoonlijk loopbaandossier” zijn op dit moment actueler dan ooit. Vanuit het ministerie van OCW is het dan ook voor vo-scholen verplicht hier op in te spelen. Met de module Zoek Jouw Loopbaan van Intergrip kan een flexibel en persoonlijk loopbaandossier worden opgebouwd. In deze module kunnen leerlingen aan de slag met LOB-opdrachten die de LOB-coach of mentor klaarzet voor leerlingen. De leerling heeft een aantrekkelijk uitziend dashboard waarin de eigen voortgang zichtbaar is. Hij is zelf eigenaar van de voortgang, maar de mentor kan hem begeleiden en meekijken waar nodig. De opdrachten zijn gekoppeld aan competenties die in overleg met de school of regio worden vastgesteld.

Hoe werkt Zoek Jouw Loopbaan

Hét kenmerk van de module is flexibiliteit. Alle soorten LOB-opdrachten, zoals voorbereidingsopdrachten, reflectieopdrachten of te maken testen zijn digitaal aan te maken door middel van eenvoudige bouwblokken. De leerling gaat vervolgens in zijn online portal aan de slag met passende opdrachten die voor hem klaar staan. Ook is zijn eigen voortgang eenvoudig te volgen, en bereidt hij zijn loopbaangesprekken digitaal voor. Vanuit het materiaal dat de leerling opbouwt, kan hij uiteindelijk een loopbaandossier samenstellen. Voor mentor en leerling biedt deze tool zo een ideaal hulpmiddel om de LOB-ontwikkellijn van de leerling te volgen. De module is zowel inzetbaar op individuele scholen, als op regionaal niveau.

De regie bij de leerling

Alle leerervaringen die de leerling binnen- of buitenschools heeft opgedaan legt hij eenvoudig vast. Mentoren helpen hem daarbij; en sturen in de voortgang. Ook het voeren van gesprekken met mentoren wordt eenvoudiger, omdat de scholier en de mentor samen het gesprek kunnen voorbereiden en de leerpunten daaruit digitaal kunnen vastleggen. De regie ligt bij dit alles zoveel mogelijk bij de leerling. Mede hierdoor stimuleert de module om zelfstandig keuzes te maken en goed voorbereid aan het mbo of hbo te beginnen.

Inzicht en gebruikersgemak

Voor uw school biedt deze module geen voorgeschreven LOB-methode, het betreft namelijk een flexibel systeem. Uw eigen visie en LOB-methode kunt u eenvoudig digitaliseren. Samen met uw leerlingen gaat u aan de slag, en u volgt hen vervolgens digitaal. U gebruikt dit als een volledige LOB-omgeving, of als aanvulling op uw bestaande LOB-methode. Zoek Jouw Loopbaan biedt hét handvat voor LOB-voortgang, loopbaangesprekken en het opbouwen van een loopbaandossier.

Wat scholen daarbij helpt is de digitale databank, waarmee LOB-materiaal van alle deelnemende scholen gedeeld wordt met elkaar. Zo helpt u anderen, of wordt u geïnspireerd door uw collega’s uit het veld met hun LOB-materiaal. Vanuit de praktijk wordt de LOB-methodiek van deelnemende scholen zo verrijkt.

Zoek Jouw Loopbaan

LeerlingVoMbo
Gemakkelijk loopbaangesprekken voorbereidenFlexibele LOB-opdrachten digitaliseren of gebruik maken van databankDDD en loopbaandossier samen ontvangen
Eigen loopbaandossier samenstellen en delenEenvoudig leerlingen coachen en LOB-gesprekken voerenDigitaal ontvangst loopbaandossier
Alle LOB-ervaringen op één plekTe koppelen met Zoek Jouw Beroep of Zoek Jouw MBOHet Loopbaandossier voortzetten op het mbo