Het Plusdocument!

Intergrip krijgt steeds meer vragen over het “Plusdocument”. Vragen als “waar bestaat de inhoud uit” en “hoe kunnen wij dit als school vormgeven”, zijn vragen die we veel terug krijgen van onze afnemers. Niet zo gek als je bedenkt dat inmiddels 43% van alle vo scholen een Plusdocument meegeeft aan geslaagde eindexamenkandidaten. Nog eens 40% is dit van plan te doen. Intergrip denkt graag persoonlijk mee hoe we dit voor uw school kunnen vormgeven. Daarnaast heeft de VO-raad een document ontwikkeld “Handreiking Plusdocument”, dat als praktische gids geldt bij de ontwikkeling van een Plusdocument. Ook de verschillen tussen het Plusdocument, Portfolio en LOB-dossier staan hierin beschreven.

Een beknopte samenvatting van de handleiding heeft Intergrip voor u opgesomd. Voor de volledige handleiding van de VO-raad klik u hier.

Plusdocument: een breed gedragen definitie

Het Plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling zich heeft ontwikkeld naast het cognitieve programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het Plusdocument is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

Algemene uitgangspunten

De school:

 • neemt de bovenstaande definitie als vertrekpunt;
 • geeft aan alle leerlingen een Plusdocument mee, getiteld ‘Plusdocument’.

Inhoudelijke uitgangspunten

De school:

 • streeft naar een evenwichtig Plusdocument dat de volgende elementen van brede vorming bevat: extra cognitieve prestaties, maatschappelijke toerusting en persoonlijke ontwikkeling;
 • zorgt ervoor dat het Plusdocument een gebalanceerd beeld geeft van extra (cognitieve) activiteiten, vaardigheden, competenties en talenten van de leerling;
 • bepaalt de precieze inhoud en de vormgeving van het Plusdocument; (School geeft kaders)
 • faciliteert het interne proces rondom de realisatie van het Plusdocument en valideert de activiteiten, vaardigheden, competenties of talenten die binnen zijn regie vallen.

Uitgangspunten inzake de relatie met leerlingen De school:

 • stimuleert en moedigt leerlingen aan om aspecten van brede vorming te ontplooien, maar zet de leerling hierbij niet onder druk;
 • zorgt ervoor dat de leerling leert reflecteren op zijn brede vorming;
 • bevordert dat de leerling trots is op wat hij doet; daarom kent het Plusdocument geen ‘minnen’, beoordelingen of cijfers;
 • stimuleert dat leerlingen ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun Plusdocument. Hoewel de school het proces organiseert, is het Plusdocument van de leerling.

 

Verschil tussen plusdocument, portfolio, certificaten & LOB-dossier

Sommige scholen werken met certificaten, portfolio’s of LOB-dossiers. Hoe verhouden deze documenten zich tot elkaar? In de wirwar van termen is het belangrijk om de definitie van het Plusdocument helder te stellen en het verschil of de overlap met andere instrumenten duidelijk te maken.

Het Plusdocument

Het Plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling zich heeft ontwikkeld naast het cognitieve programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

TIP: Bespreek het waarom van het Plusdocument vanuit drie perspectieven: de leerling, de school en de samenleving.

Portfolio

Een portfolio is een onderwijskundig en ontwikkelingsinstrument voor activiteiten, ervaringen of reflecties en kan ‘onder’ het Plusdocument liggen.

Certificaten

Certificaten hebben de functie van bewijslast dat leerlingen een bepaalde activiteit (voldoende) hebben gedaan en kunnen dienen als onderbouwing van het Plusdocument.

Het LOB-dossier

Het LOB-dossier krijgt in de praktijk vaak de vorm van een portfolio. Scholen kunnen zowel het Plusdocument als het LOB-dossier op verschillende manieren inrichten. Daardoor kan niet precies vastgesteld worden hoe beide documenten zich tot elkaar verhouden. U kunt er voor kiezen het LOB-dossier, of onderdelen ervan te koppelen aan het Plusdocument. Die tussenliggende stap zult u moeten uitwerken.

Intergrip

Intergrip kan u helpen zowel het Plusdocument als het Loopbaandossier goed vorm te geven. Een van de vormen is de module Zoek Jouw Loopbaan, wat als middel dient om uw school-eigen LOB-beleid vorm te geven.

Zoek Jouw Loopbaan biedt:

 • LOB opdrachten
 • LOB gesprek handvatten
 • Loopbaandossier
 • Plusdocument

 

Wilt u hier meer over weten? Vraag hier een vrijblijvende LOB demo aan bij u op locatie!