Dossieroverdracht

Dossieroverdracht van leerlingen is van groot belang voor goede aansluiting naar de volgende schoolfase. Intergrip waarborgt een veilige digitale overdracht van leerlinginformatie.