GRIP JIKP

Meer grip op Jongeren in een Kwetsbare positie

Jongeren die uitstromen vanuit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of een entreeopleiding de juiste begeleiding bieden bij hun overstap? Het systeem GRIP JIKP van Intergrip brengt de betrokken partijen bij elkaar en helpt hen om zo goed mogelijk samen te werken in de overdracht van jongeren.