GRIP LOB

Meer grip op Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie is de basis van een goede schoolkeuze. Vanuit het ministerie van OCW is het voor vo-scholen verplicht gesteld hier op in te spelen.

Met GRIP LOB kan een leerling een loopbaandossier opbouwen, zich online oriënteren en inschrijven voor allerlei activiteiten. Het systeem deelt inschrijvingen op in voorlichtingsrondes en dagprogramma’s en mailt deze automatisch naar de deelnemers.

Het systeem wordt voornamelijk gebruikt op het VO, maar soms ook in een hele regio of op het MBO.