Van 71.000 naar 25.000

In 2001 verlieten 71.000 scholieren zonder startkwalificatie, een diploma op minimaal HAVO- of MBO 2 niveau, het onderwijs. Mede omdat scholieren zonder startkwalificatie minder kansen op de arbeidsmarkt hebben, is het Ministerie van OCW in 2006 begonnen met de Aanval op schooluitval.

voortijdig-schoolverlaten-tm-15-16

Ook Intergrip is al meer dan tien jaar actief op dit gebied. Onze software brengt onderwijspartijen samen en helpt deze partijen om hun scholieren te monitoren in de overstap van vo naar mbo. 85% van de RMC-regio’s van Nederland werkt inmiddels met onze belangrijkste software oplossing: Overstap VO-MBO. Samen met deze regio’s werken we aan het monitoren en terugdringen van de vsv-cijfers. Met een aantal van 23.000 VSV’ers in 2016 is dit gelukkig al voor een groot deel gelukt.

Ontdek onze producten hierboven of bekijk meer vsv-cijfers in de VSV-Verkenner van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.