Regionale LOB-oplossingen

Vrijwel iedereen is het erover eens dat één workshop of meeloopdag niet genoeg is om een goede keuze voor een vervolgopleiding te maken. Vanaf 2017/2018 zijn vo’s dan ook verplicht om een LOB-dossier te gaan bijhouden. Dit vraagt om nieuwe initiatieven op LOB-gebied: oplossingen die het voor alle partijen makkelijk maken.

Een veelbelovend initiatief in dit kader, is het platform voor een regionaal LOB-dossier. Dit unieke project ontwikkelen we in nauwe samenwerking met regio Zeeland: alle Zeeuwse leerlingen (vmbo en mbo) gaan hiermee werken. Het product is zowel inzetbaar op regionaal niveau, wat we van harte aanbevelen, als op individuele scholen. Waarom dit systeem zo aantrekkelijk is, maken de drie belangrijkste functies duidelijk:

  • Het biedt een digitaal platform voor regionale LOB- activiteiten, in samenwerking met de betreffende mbo’s
  • Het helpt LOB-activiteiten bij bedrijven makkelijker organiseren
  • vo-leerlingen bouwen eenvoudig aan een digitaal LOB-dossier, dat online gedeeld wordt met het mbo

naamloos

Inzicht en gebruikersgemak

Intergrip houdt van duidelijk inzicht in het totaalplaatje. Leerlingen en scholen zijn rondom LOB onder andere druk met opdrachten, reflecties, gesprekken, oriëntaties bij bedrijven en het mbo. Hier komt dus veel organisatie bij kijken voor een school en de leerling, daarin bieden we met onze systemen graag een helpende hand.

Gebruiksgemak is daarom een belangrijk onderdeel van onze systemen. Een leerling moet eenvoudig opdrachten digitaal kunnen maken, inzicht hebben in het aanbod aan oriëntatieactiviteiten op mbo’s en makkelijk snuffelstages kunnen regelen. De behoefte van een docent is bijvoorbeeld eenvoudig de status van leerlingen kunnen volgen.

Uiteindelijk wil het mbo eenvoudig inzicht hebben in de doorlopen LOB-ontwikkeling van de leerling, zodat zij hun studiekeuzeadvies en aanbod aan activiteiten hierop aan kunnen passen.

De regie bij de leerling

Inmiddels wordt in meer regio’s het gesprek gevoerd over een meer regionaal gestuurde LOB-aanpak. De nadruk ligt hierbij op een goede voorbereiding en reflectie rond de LOB-activiteiten die leerlingen regionaal kunnen volgen.

In de praktijk: de leerling ontvangt in zijn persoonlijke portaal een opdracht, vervolgens kiest hij zelf een LOB-activiteit uit die hierop aansluit, daarna ontvangt de leerling handvatten voor een goede voorbereiding en na de activiteit een aanvullende opdracht en schrijft hij een reflectie. De regie ligt bij alles zoveel mogelijk bij de leerling. Mede hierdoor stimuleren we leerlingen zelfstandig keuzes te maken en goed voorbereid aan het mbo te beginnen.