Voortijdig schoolverlaten daalt nog steeds

In tien jaar tijd is het percentage voortijdig schoolverlaters in het MBO teruggebracht van 10,8% naar 5,4%. Het schooljaar 2014-2015 telde 21.000 VSV’ers in het MBO, in het voorgaande jaar waren dat er nog 22.600. De lichte daling komt door een succesvolle aanpak van VO’s, MBO’s, gemeentes en hun partners. Toch is de strijd nog niet gestreden. Volgens de MBO-raad maken MBO’s zich zorgen over het toekomstig aantal VSV’ers.

Grafiek met het aantal VSV'ers in schooljaar 2004-2005 vergeleken met 2014-2015

Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten zijn niet alleen een probleem binnen het beroepsonderwijs, ook het voortgezet onderwijs heeft er mee te maken. Gezamenlijk verliezen zij jaarlijks circa 26.000 leerlingen, er is dus nog geen ruimte voor al te veel optimisme.

Verschillende problemen

De oorzaak van het voortijdig schoolverlaat kent meerdere oorzaken, aldus de MBO-raad. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld diverse persoonlijke problemen hebben waardoor ze de opleiding niet goed kunnen volgen. Een ander groot probleem is dat leerlingen zich inschrijven voor een opleiding, maar vervolgens afhaken omdat deze niet aan hun verwachtingen voldoet. Inzet van docenten en decanen is hier nodig, maar ook op regionaal niveau zijn een aantal belangrijke maatregelen te nemen.

Oplossingen

De benoemde problemen zijn op verschillende manieren te benaderen. Allereerst draagt een goede overdracht van de leerling van VO naar MBO bij aan een stabiele omgeving voor de leerling. Als de problemen van de leerling bekent zijn bij het VO zorgt een warme overdracht voor bewustwording en effectieve begeleiding op het MBO. Daarnaast is een goede loopbaan oriëntatie belangrijk. Die oriëntatieactiviteiten beginnen op het VO al in de vorm van oriëntatie- of meeloopdagen, deelname aan snuffelstages en goed georganiseerde voorlichtingsdagen. De leerling weet hierdoor waar hij aan toe is binnen zijn gekozen opleiding en komt niet voor onaangename verassingen te staan.

Al tien jaar ervaring

Intergrip heeft al ruim tien jaar ervaring op het gebied van de overstap en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Onze kracht zit in zowel een bovenschoolse aanpak om de samenwerking in de regio te verbeteren, maar we bieden ook praktische oplossingen op schoolniveau. Een effectieve en efficiënte organisatie van LOB-activiteiten en een goede overdracht van de leerling zijn onze speerpunten. Wilt u meer weten, neem dan nu contact met ons op.