Voortijdig schoolverlaters

Jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, worden ook wel voortijdig schoolverlaters (vsv’er) genoemd. Zowel de overheid als scholen en gemeenten willen deze uitval tegengaan. De software van Intergrip helpt hen hierbij: met onze VSV & overstap software wordt de eventuele overstap gemonitord en kan eventuele begeleiding in gang gezet worden.

Meer weten over de software van Intergrip?
Bekijk de VSV & overstap software

Oorzaken voortijdig schoolverlaters

De kans op voortijdig schoolverlaten is het grootst tijdens de overstap tussen de onderwijslagen. Er kunnen diverse redenen zijn om eerder te stoppen met een opleiding. Denk hierbij aan: een verkeerde studie- of beroepskeuze of omstandigheden die het moeilijk maken om onderwijs te volgen (risicostudenten).

In 2015-2016 stond het aantal voortijdig schoolverlaters op 22.948 jongeren. Dit getal wil de Rijksoverheid in 2021 nog verder omlaag zien te krijgen. Om dit aantal te kunnen laten dalen, is het belangrijk dat de vsv-samenwerking met diverse partijen uit het arbeidsmarktdomein en zorgdomein uitbreidt (aldus minister van OC&W Jet Bussemaker).

Oplossingen voortijdig schoolverlaters

Intergrip heeft software ontwikkeld die onderwijspartijen helpt om hun scholieren te monitoren in de overstap tussen de verschillende onderwijslagen. Met onze belangrijkste software oplossing, Overstap VO-MBO, werkt inmiddels 85% van de RMC- regio’s in Nederland.

De software systemen die wij gemaakt hebben, helpen bij het monitoren en begeleiden van de overstap van scholieren. De complete lijst met software systemen om voortijdig schoolverlaters te monitoren en begeleiden:

 • Overstap PrO/VSO/Entree

  Binnen PrO-VSO-Entree melden PrO, VSO en Entree hun jongeren aan voor de overstap, of kunnen thuiszitters door RMC worden ingevoerd. De school of het RMC geeft hierbij een inschatting van het uitstroomprofiel wat het beste bij de jongere past. Door de verschillende overdrachten, weet de PrO-, VSO- of Entreeopleiding of hun jongere goed terecht is gekomen.

 • MBO-MBO

  Het systeem MBO-MBO helpt om risicostudenten goed te monitoren en te begeleiden, in samenwerking met het RMC. Studenten kunnen namelijk onbedoeld uit beeld verdwijnen als ze stoppen met een opleiding of switchen van opleiding binnen het mbo. De software van MBO-MBO geeft inzicht in waar de student zich bevindt, of een actie is vereist en wie daarvoor verantwoordelijk is.

 • Overstap VO-MBO

  De overstap van de leerling die van het VO de overstap maakt naar het MBO, wordt gemonitord met het systeem Overstap VO-MBO. Het VO levert de leerlingen aan in het systeem en het MBO kan vanaf dat moment terugkoppeling geven op de status van de aanmelding. Op deze manier wordt het voor de VO-school inzichtelijk of een leerling zich heeft aangemeld en wat de status van de aanmelding is. Deze samenwerking levert een grote bijdrage aan het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten.

Gevolgen voortijdig schoolverlaters

Waarom is het zo belangrijk dat scholieren overstappen en niet voortijdig school verlaten? Volgens Rijksoverheid hebben jongeren die zonder diploma van school gaan:

 • Minder kans op een baan
 • Hogere zorgkosten
 • Worden vaker verdacht van een misdrijf

Vragen over onze oplossingen?

Heeft u vragen over onze software systemen die voortijdig schoolverlaters terugdringen? Neem dan gerust contact met ons op. Als u meer informatie wilt over voortijdig schoolverlaters, kunt u de vsv-verkenner bekijken.

Neem contact op