VSV Verkenner

Jongeren die met een diploma van school gaan, hebben meer kans op een baan. Dit is de precies de reden waarom de overheid het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) terug wil dringen. In de vsv verkenner is te zien dat het cijfer jaarlijks daalt en dat er steeds minder jongeren zijn die zonder startkwalificatie van school gaan. Het Ministerie van OCW heeft voor het jaar 2017/2018 de landelijke doelstelling van maximaal 22.500 vsv’ers.

Het terugdringen van dit aantal gaat uiteraard niet vanzelf. Veel scholen en gemeenten in Nederland gebruiken hier de software van Intergrip voor. Intergrip biedt diverse programma’s om de overstap tussen diverse onderwijslagen te monitoren.

Benieuwd naar de VSV software van Intergrip?
Bekijk de VSV en overstap software

Belang terugdringen aantal vsv’ers

Waarom is het zo belangrijk dat het aantal voortijdig schoolverlaters verder daalt? In de vsv verkenner is te zien dat het percentage voortijdig schoolverlaters minder snel een goede baan vinden dan leerlingen die wel een startkwalificatie.

In de vsv verkenner is te zien bijna 9 op 10 leerlingen die in 2008/2009 voor hun 23e het mbo afsloten met een startkwalificatie, binnen een jaar betaald werk hadden. Vijf jaar later was dit verschil bijna net zo groot. Jongeren die later alsnog hun startkwalificatie behalen, vergroten hiermee wel hun baankansen, maar blijven wel achter bij de groep die direct hun startkwalificatie halen. Lees het uitgebreide rapport in de vsv verkenner.

VSV & Overstap software

Om het percentage voortijdig schoolverlaters terug te kunnen dringen, is het belangrijk dat de overstap tussen diverse onderwijslagen goed gemonitord wordt. Hiervoor biedt Intergrip diverse software.

Behalve het monitoren van de overstap, is het belangrijk dat leerlingen goed begeleid worden en dat zij zich oriënteren op een eventuele vervolgstudie of carrière. Hiervoor heeft Intergrip diverse online tools ontworpen die helpen met het organiseren van LOB- activiteiten.

Meer informatie over VSV’ers

Voor meer cijfers en informatie over voortijdig schoolverlaters, raden wij u aan om de vsv verkenner te raadplegen. In de vsv verkenner staat onder andere een overzicht van vsv’ers in de gemeenten, per school of landelijke informatie.

Wilt u meer informatie over de oplossingen van Intergrip? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door het contactformulier in te vullen, maar ook door ons te bellen (0318 86 00 52) of mailen (info@intergrip.nl).